Románes

Amen savore

Míri šerutňi „prezidentka“ hi manušakero kampaň prejkalo ňeiriben, avri kheliben la Iveta Radičovake andro voľbi save avena sonbatone 21. marcoste 2009, akadá berš. Akadá projektos keren írašno manuš o Michal Hvorecký, e dizajnerka Mikina Dimunová, doktorka pale e vodži e Andrea Sváková thaj manuš so kerel neviben palo o šukár gada o Marcel W.Holubec.  Akadi kampaň keras vašoda kaj ča korkore kamas jilestar thaj gódžatar, napočinel amen ňisavi politicko strana aňi áver čepata – organizácia.

Akadá hi amáre 10 vakeribena, soske kamas te volinel – te del amáro hangos la Iveta Radičovake kaj pes the ačhel joj šerutňi prezidentka Slovačiko themeske. Kamas pre akada nek bareder štátoskero – themakero than, pre akadi bári funkcia nek feder u sar jilestar thaj godžatar láčhes manušes. Ajse manušes vaše savo pes na mušinaha the ladžal ke amende khere aňi andro báro svetos, pre sali luma. Paťas kaj e romňi Radičová hi nek feder šerutňi manušňi pro slováčiko politicko than, thaj maškaro slováčiko them u džanela savore manušen te del jek khetánes. Hi la akadi bári vrama, báro ideos akala šerutne prezidenstke voľbi te khelel avri. Kadi šanca akadi romňi naši našavel, naši joj akadi šanca te mukel ča avke andrale peskere vasta.

La kampaňake Miri šerutňi „prezidentka“ kampel the tíro ažutipen. Sako ďives pes den the šunel néve manuša save kamen kaj pes e Radičová the ačel amári šerutňi prezidentka. Dhik peske ďives so ďives dugeder zoznamos – papíris le nevenca thaj goďaver gindurenca save írinde lake o manuša save kamen kaj pes joj the ačel šerutňi prezidentka.

Ačhen paše amende prindžardutne manuša tah ajse save ňiko naprindžaren, manuša save keren themakeri politika the ajse savi politika nakamen u napaťan imár la politikake. Savoro jekh zorálo hangos hi prejkalo amende bud importantno u paľikeras tumnege vaša leste. Dhik peske amáro bilbordos /báro kípos/ u the kames, írin amenge u amen tuke emailoha, jilestar bičhavaha buteder informácia /internetoske barnnery/ Aven the dhikel buteter kípi, fotografia Míri šerutňi prezidentka pro Flickr. Paľikeras vašo tumáro šegitipen, ažutipen!

Írin amenge pre akadi adresa mojaprezidentka@gmail.com vaj pro Facebook (the tut hi tíro profilos).

Joj

E Iveta Radičová  hiňi eršejňi politička – džuvľi pro Slovensko paše savi čáčes kamas zoráles the ačhel. Lakero privatno dživipen bud vakerel u sikavel láčhiben savo sikhavel thaj vakeriben palo o moderno Slovensko, amáro them.  Amen kamas bud the šegítinel oleske, kaj joj the khelel avri akala prezidenstko šerutne voľbi andro berš 20009.

Bári sikľarďi „profesorka“ e Iveta Radičová pes úľila beršeha 1956 andre nek bareder slovačiko fóros Braťislavate. Sikľuvelas sociológia /džaňipen palo o manuša/ pre Filozoficko fakulta Komenského Univerzitate andre Bratislava. Kerelas búťi sar sikhľarďi pre katedra sociológia thaj búči pro prindžariben pro Slováčiko akadémia khataro vedi. Imejk bareder papíris palo o sikhľarďiben peske akadi džuvľi kerďa andro Oxfordos.

Andro berša 2005 či ko 2006 sas nek bareder ministerka pale e búči, manušakero veci thaj famiľia – /ministerka práce, sociálnych veci a rodiny/. Akadi vrama, ideos hiňi poslankyňa andre Národno rada Slováčiko themeske thaj podpredsednička vašo o soicálno keribena thaj palo o bešiben.

Sas bári sikhľarďi pro univerziti andre Amerika, Anglicko, Švédskos, Fínskos the andro  Rakúsko. Hiňi thaj bud džangľi – expertka vaše Európsko komisia prejkalo sociálno politika. Irinkerel bud goďaver džaňipena andro odborno keňvi thaj ušági. Vakerel mišto čhibenca anglicko, rusika thaj dovakerel pes ňemčika the poľčika čhibaha.

Amári phuv, amáro them si čáčikano šanca ko odá kaj la te avel bud goďaver u ľáčhi manušňi savi ačhela u vakerela, dlea duma pal amáro feder dživipen. Vakeren te tumen jek khetáne amenca dureder akala lava kaj e Iveta Radičová pes šaj ačhel amári šerutňi prezidentka, kampela lake ke akadá savoro jekh khetáno hangos.

O prezidentsko šerutne voľbi  pes kerena sonbotone 21. marcoste 2009 u hine prejkalo Slovačiko BUD,BUD DŽIVIPNASTAR BÁRE – IMPORTANTNO – hine amáro eršejňipen sar te ňerinel the khelel avri pro trin nek barederenca Slotoha-Gašparovičoha-Ficoha a čepo the kerel áver zoralipen prejkalo parlamento voľby.

Thoven pes khe amende ke amári čepata pro Facebookos. Pregenen peske ďíves so ďives dugeder zoznamos zorále hangi thaj lengere gindura stanoviská. Džan pre Radičakeri oficiálno webstránka. Khetáne keraha báro kheliben!

 logo_IVETA

Advertisements

3 responses to “Románes

  1. Dobry den pani Radicova,
    mate moju podporu. Verim, ze pomozete v otazke rozvoja romskych komunit. Za posledne 2 roky vsetky komunitarne programy orientovane na Romov kulhaju, nemaju oporu v silnej a zanietenej osobnosti. Komunitni pracovnici su v neustalej neistote, ich vysledky si nik vazne nevsima. Slovensko je pritom v zaclenovani RK najpomalsie z Europskych krajin. Komunitna praca potrebuje podporu. Verime, ze Vy jej pomozete.

  2. naj Naj Llove Chaje

  3. Ty si naša kralovna,kralovna ciganov

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s